เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ค่ายวิทยาศาสตร์ GPs ม.1 @ แสมสาร

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสตรีศึกษานำนักเรียนในโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ม.1 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^