เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ชนะเลิศการแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้าน

ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้าน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและ GP ภาษาศาสตร์  โรงเรียนสตรีศึกษา 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^