เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทใช้สิทธิ์เรียนต่อโรงเรียนเดิม)

การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทใช้สิทธิ์เรียนต่อโรงเรียนเดิม)

การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทใช้สิทธิ์เรียนต่อโรงเรียนเดิม)
นักเรียน ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติและสมัครได้ที่
https://eval.strisuksa.ac.th
สมัครผ่านระบบออนไลน์ ดังนี้

ห้องเรียนพิเศษ
สมัคร 17-23 มกราคม 2566


ห้องเรียนปกติ
สมัคร 7-13 กุมภาพันธ์ 2566

Download : ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566(ใช้สิทธิ์เรียนต่อโรงเรียนเดิม)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ประมวลภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

STR Channel


Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube

ดูทั้งหมด

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^