เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ตารางสอบปลายภาค ปีการศึกษา 1/2565เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^