เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565

| ตรวจสอบคะแนนรายบุคคลได้ที่นี่ 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^