เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

นางสาวฉัพพรรนรังสี สุวรรณชาติ รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๕

นักเรียนโรงเรียนสตรีศึกษา นางสาวฉัพพรรนรังสี สุวรรณชาติ รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๕ จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายภูสิต สมจิตต์ ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ศรีชัยมงคล ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^