เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

แจ้งปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษให้จัดการเรียนการสออนไลน์100% ด้วยเหตุเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (covid-19)จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^