เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

แจ้งปิดเรียนเป็นกรณีพืเศษระหว่างวันที่ 5-9 ก.ค.2564 ด้วยเหตุเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (covid-19)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^