เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศเลื่อนการรับสมัคร การสอบคัดเลือกและการมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 ด้วยเหตุพิเศษจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^