เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศผลการสอบโครงการประเมิน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑

ประกาศคะแนนการสอบ  
 
ให้นักเรียนที่ ได้รับรางวัล มารับโล่รางวัล เงินรางวัล และเกียรติบัตรใน วันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมไทรทอง โรงเรียนสตรีศึกษา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^