เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเปรียนปกติ

 
คลิกดูประกาศ
ตรวจสอบคะแนนรายบุคคล

ประเภทในเขตพื้นที่บริการ จำนวน 127 คน
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ และความสามารถพิเศษ จำนวน 233 คน 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^