เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โครงการ EP ร่วมแสดงและแข่งขันในงาน Open house ที่ บุรีรัมย์

คณะครูและนักเรียนในโครงการ EP ของโรงเรียนสตรีศึกษาร่วมแสดงและแข่งขันทักษะความสามารถในกิจกรรมวัน EP & MEP OPENHOUSE ครั้งที่ 11 ที่ จังหวัดบุรีรัมย์

คณะผู้บริหารให้กำลังครูและนักเรียนในโครงการ


 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^