เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวสำหรับนักเรียน

ประกาศเลื่อนการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563
ประกาศเลื่อนการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563

24 ธ.ค. 2563 0 355

ในกรณีพบเหตุการณ์การระบาดที่จังหวัดสมุทรสาคร จากสถานการณ์ดังกล่าว โรงเรียนสตรีศึกษาจึงขอเลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียนออกไปโดย ไม่มีกำหนด

ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ม.3 ม.6 ลงทะเบียนขอรับวุฒิการศึกษา ใบแสดงผลการเรียน ทางไปรษณีย์
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ม.3 ม.6 ลงทะเบียนขอรับวุฒิการศึกษา ใบแสดงผลการเรียน ทางไปรษณีย์

02 เม.ย. 2563 0 1,816

บันทึกที่อยู่เพื่อดำเนินการส่ง ปพ.1 , ปพ.2 ทางไปรษณีย์ ของนักเรียน(ปพ.1 และ ใบประกาศนียบัตร) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

^