เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์ ณ ลานพิธี บึงพลาญชัย

1
แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^