เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 7

1
^