เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

E-Document

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย แก้ไขล่าสุด
E-0012 คำสั่งร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา.pdf มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรเข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา (424.06 KB) Admin ส.ค. 2561
E-0011 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารสตรีศึกษา 1/61.pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารสตรีศึกษาฉบับที่ 104 ปีการศึกษา 1/2561 (231.65 KB) Admin ส.ค. 2561
E-0010 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด.pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด (1.24 MB) Admin ก.ค. 2561
E-0009 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ.pdf แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 (379.66 KB) Admin ก.ค. 2561
E-0008 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.1 ม.4.pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 "ยุทธวิธีจริยธรรมนำชีวิต" (3.36 MB) Admin ก.ค. 2561
E-0001 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา.pdf แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 (4.93 MB) Admin ก.ค. 2561
E-0007 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ ปี 2561.pdf คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2561 (398.63 KB) Admin ก.ค. 2561
E-0006 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไป ปี 2561.pdf คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มบริหารทั่วไป (760.61 KB) Admin ก.ค. 2561
E-0005 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการ ปี 2561.pdf คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2561 (1.18 MB) Admin ก.ค. 2561
1
^