เพิ่มรายการแจ้งซ่อม เพิ่มรายการแจ้งซ่อม

ตารางแสดงรายการแจ้งซ่อม
ที่ อาคาร ห้อง รายละเอียด หมวด ผู้แจ้ง ผู้รับแจ้ง วันที่ สถานะ
1อาคาร 55302ประตูด้านหลังปิดไม่ได้ค่ะงานซ่อมทั่วไปปรียาภรณ์ ภูเดช2022-08-17 11:42:26

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

2อาคาร 66306น้ำเเอร์มันหยดตกใส่หัวค่ะ (เเอร์ตัวหน้าห้อง)เครื่องปรับอากาศอภิญญา กิจบุญ2022-08-15 12:57:29

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

3บ้านนนทรีอาคารดนตรีพื้นเมืองแอร์เปิดไม่ติดเครื่องปรับอากาศวขิราภรณ์ เฉลิมแสน2022-08-15 12:53:39

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

4อาคาร 66205น้ำแอรหยกเครื่องปรับอากาศแพรวา สมสาร์2022-08-13 19:30:54

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

5อาคาร 55201โปรเจคเตอร์หลุดลงมาค่ะ ทำให้ดึงไม่ได้ค่ะอุปกรณ์ไอทีลออรัตน์ อัคดี2022-08-11 21:03:59

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

6อาคาร 55305ลำโพงในห้องเรียน(5305)ไม่ดังอุปกรณ์ไอทีปรัชญาพร เพ็งพิพาทย์2022-08-05 13:25:29

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

7อาคาร 11303หลอดไฟเสียระบบไฟฟ้าอริศรา สมบัติหลาย2022-08-05 08:41:50

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

8อาคาร 55203 (ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 3)ไฟไม่ติด 2 หลอดระบบไฟฟ้าศิริลักษณ์ คามวัลย์อนุชิต ธรรมราษฎร์2022-08-04 15:32:20

ดำเนินการเรียบร้อย

9อาคาร 66202โปรเจคเตอร์ภาพไม่ชัด กระตุก สีจางอุปกรณ์ไอทีพรมพร ธารพันธุ์2022-08-03 09:12:29

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

10อาคาร 44402ปลั๊กไฟหน้าห้องบริเวณโต๊ะครูใช้ไม่ได้ระบบไฟฟ้าณัฐวุฒิ หมั่นวิชาอนุชิต ธรรมราษฎร์2022-08-02 07:50:56

ดำเนินการเรียบร้อย

11อาคาร 66208เครื่องเสียงใช้ไม่ได้ค่ะอุปกรณ์ไอทีปพิชญา เคหาบาล2022-08-01 11:27:19

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

12อาคาร 66208เครื่องเสียงใช้ไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงเลยค่ะอุปกรณ์ไอทีปพิชญา เคหาบาล2022-08-01 11:25:45

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

13อาคาร 66201โทรศัพท์ติดต่อภายใน ใช้งานไม่ได้ไม่มีสัญญาณ ประมาณ 1 เดือน ผ่านมาแล้วงานซ่อมทั่วไปวรรณา ประชานันท์2022-07-31 16:53:48

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

14อาคาร 44405หลอดไฟกระพริบ ไฟไม่ติด 3หลอดระบบไฟฟ้าวนัสนันท์ อักษรอนุชิต ธรรมราษฎร์2022-07-29 13:01:04

ดำเนินการเรียบร้อย

15อาคาร 55102คอมพิวเตอร์ช้ามาก/ไมค์ใช้ไม่ได้อุปกรณ์ไอทีเดือนฉาย พรสวัสดิ์2022-07-26 14:32:43

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

16อาคาร 11103เครื่องเสียงใช้ไม่ได้อุปกรณ์ไอทีเดือนฉาย พรสวัสดิ์2022-07-26 14:32:04

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

17อาคาร 53/2 5302ไม่เย็นทั้ง 2 ตัวเครื่องปรับอากาศปรียาภรณ์ ภูเดช2022-07-25 13:21:22

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

18อาคาร 66304อาคาร6 / โปรเจคเตอร์สีเพี้ยน เครื่องเสียงใช้ไม่ได้อุปกรณ์ไอทีปิยากร อารีเอื้อ2022-07-25 11:02:03

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

19อาคาร 2ห้องทะเบียน(อาคาร 2 ชั้นล่าง)ห้องทะเบียน เครื่องปรับอากาศ ทำงานแต่ไม่เย็น (ก่อนหน้านี้มีเสียงเกิดขึ้น และไฟฟ้าเบรกเกอร์ตัดไฟ)เครื่องปรับอากาศปริทัศน์ พิชิตมาร2022-07-18 13:07:57

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

20อาคาร 55205 (ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต)น้ำห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ไม่ไหลครับ(ด่วนครับ) ขอบคุณมากมายครับ ปล.ขออนุญาตครูเอกรินทร์ / ใช้เบอร์โทรศัพท์ครูเอกรินทร์เป็นรหัสแจ้งซ่อมครับ เบอร์โทร ครูณัฏฐพงษ์ ไม่มีในระบบครับระบบน้ำประปาเอกรินทร์ ศรีผ่องอนุชิต ธรรมราษฎร์2022-07-18 10:07:13

ดำเนินการเรียบร้อย

รายการทั้งหมด : 54 รายการ