เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

27 ก.ย. 2562 0 425

1. ครูอัตราจ้างผู้สอนภาษาจีน 2. ครูอัตราจ้างผู้สอนภาษาอังกฤษ 3. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 4. เจ้าหน้าที่การเงิน 5. พนักงานขับรถปรับอากาศ 6. เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

รายชื่อบุคคลภายนอกผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รายชื่อบุคคลภายนอกผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

25 ก.ย. 2562 0 298

ตามที่โรงเรียนสตรีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๖ อัตรา ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น โดยมีผู้มาสมัครสอบ จำนวน ๑๓ ราย

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง (สอนภาษาต่างประเทศ)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง (สอนภาษาต่างประเทศ)

22 ก.ย. 2562 0 329

ยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องบุคลากร โรงเรียนสตรีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานทำความสะอาด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานทำความสะอาด

22 ก.ย. 2562 0 226

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มบริหารทั่วไป อาคาร ๒ ห้อง ๒๑๑๐ โรงเรียนสตรีศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ ๒๒ – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศสรรหาและจัดจ้างบุคลากรปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
ประกาศสรรหาและจัดจ้างบุคลากรปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

22 ก.ย. 2562 0 246

สมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้อง ๑๑๐๕ งานบุคลากร โรงเรียนสตรีศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศสรรหาและจัดจ้างบุคลากรปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ประกาศสรรหาและจัดจ้างบุคลากรปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

22 ก.ย. 2562 0 243

สมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้อง ๑๑๐๕ งานบุคลากร โรงเรียนสตรีศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถบัสปรับอากาศ
รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถบัสปรับอากาศ

22 ก.ย. 2562 0 223

ขอยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนสตรีศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เว้น วันหยุดราชการ

ประกาศปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษเพิ่มในวันที่ 4 กันยายน 2562
ประกาศปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษเพิ่มในวันที่ 4 กันยายน 2562

03 ก.ย. 2562 0 250

เรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนสตรีศึกษาทุกท่าน เรื่อง ปิดเรียนเป็นการภายใน ตามที่พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับผลกระทบจากพายุฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้าง แม้ในเขตเมืองร้อยเอ็ดจะคลี่คลายลง แต่ยังมีผลกระทบกับนักเรียนจำนวนมากในเรื่องที่อยู่อาศัยและการเ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ

22 ม.ค. 2562 0 798

ประจำสำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Gifted วิทย์-คณิต)

ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมอาคารอาคาร 7 ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมอาคารอาคาร 7 ด้วยวิธี e-bidding

06 ธ.ค. 2561 0 700

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมอาคาร 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 2,541,000 บาท

^